Stavba nového obchvatu v Havlíčkově Brodě se po desítkách let čekání konečně přiblížila. Minulý pátek 15. 11. oznámilo ŘSD výběr zhotovitele jihovýchodní části obchvatu města.

„Na základě otevřeného výběrového řízení jsme uzavřeli smlouvu se sdružením firem Strabag, M-Silnice a Porr na stavbu jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/38.”  Napsal ředitel ŘSD Radek Mátl.

Zhotovitel: Strabag, M-Silnice, Porr
Zahájení stavby: 2019 (fakticky začátek roku 2020)
Předpoklad zprovoznění: konec roku 2022
Délka: přes 4 km
Cena: 1,598 milionu korun, odhadované náklady činily 1,163 milionu.

„Vzhledem k termínu podpisu smlouvy již v letošním roce nebudou na stavbě probíhat žádné konkrétní práce. Datum skutečného zahájení je předběžně plánováno na polovinu ledna 2020, mělo by se jednat o vytyčovací práce a skrývku ornice,“ sdělila mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.