SŽDC představila aktuální stav přípravy vysokorychlostní trati Praha – Brno – Ostrava.

Po souhlasu Ministerstva dopravy SŽDC neprodleně požádá o aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro celý úsek. To umožní zrychlení přípravy VRT a rozšíření první etapy výstavby na úsek Praha – Světlá nad Sázavou a na úsek z Brna do oblasti Velkého Meziříčí.

Úsek mezi Světlou nad Sázavou a Velkým Meziříčím je náročnější a prozatím je v několika variantách. Po jejich posouzení bude připravován s minimálním časovým odstupem. Pro spojení mezi Prahou a Brnem může být do doby dokončení této části využívána stávající trať přes Havlíčkův Brod.

Studie proveditelnosti a trasa VRT

V úseku Praha – Jihlava je ve hře několik variant. Jižní varianty jsou směřovány: Praha > Benešov > Havlíčkův Brod, severní míří: Praha podél D11 > Poříčany > k Havlíčkovu Brodu. V úseku Jihlava > Brno trať volně kopíruje dálnici D1.

Lepších výsledků dosahují severní varianty, investiční náklady jsou totiž pro tuto verzi výrazně nižší. Je to dáno především příznivějším terénem, který vyžaduje výrazně méně mostů a tunelů. Jeví se příznivější také z pohledu vlivu na životní prostředí.

zdroj foto: SŽDC Archiv
zdroj: SŽDC